Dane kontaktowe do właścicieli mieszkań we Wspólnocie

W związku z faktem, iż dotychczas J.W. Construction nie przekazał bazy właścicieli zawierającej dane kontaktowe, czyli adresy do korespondencji, telefony i maile – niezbędne do prowadzenia działań zarządczych oraz utworzenia dla Państwa indywidualnych dostępów do E-kartoteki – uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego druku i przekazanie do administracji osiedla przy ul. Podłużnej 32B lok. 1,  bądź na adres mailowy: o.ratowska@lux-dom.pl. Wypełniony druk możecie Państwo również wrzucić do skrzynki na zwroty w swoim budynku (administracja osiedla odbiera korespondencję z tych skrzynek), bądź tez wrzucić do skrzynek administracyjnych przy posterunkach ochrony (wjazd od strony ul. Kartograficznej i wjazd od strony Żabki).

Roczne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej LEWANDÓW PARK II

Działając w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z póz.zm.) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej LEWANDÓW PARK II zwołuje zebranie ogółu właścicieli lokali. Jednocześnie z  uwagi na rozprzestrzenianie się w Polsce i na świecie wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby zakaźnej, wywołanej tym wirusem, a także podjęte przez Rzeczpospolitą Polskę działania mające zapobiegać i przeciwdziałać rozwojowi epidemii tj. odwołanie wszelkich imprez masowych oraz zamknięcie placówek oświatowych, zakazy zgromadzeń – w trosce o zdrowie oraz życie mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej – Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie prawo ustalenia terminu i miejsca zebrania po ustaniu pandemii. Ostateczny termin i miejsce zebrania zostanie podany w terminie ustawowym na siedem dni przed zebraniem.

Zasady pracy administracji osiedla w sytuacji pandemii koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa od dnia 16 marca 2020r. biuro administracyjne spółki Lux Dom funkcjonuje przy drzwiach zamkniętych. Podejmując tak trudną decyzję mamy na uwadze zdrowie całej naszej społeczności. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakty z administracją osiedla Lewandów Park II w formie telefonicznej, bądź mailowej. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo na tablicach ogłoszeń w każdym budynku.