Roczne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej LEWANDÓW PARK II

24 marca 2020 Zebrania

Działając w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z póz.zm.) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej LEWANDÓW PARK II zwołuje zebranie ogółu właścicieli lokali. Jednocześnie z  uwagi na rozprzestrzenianie się w Polsce i na świecie wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby zakaźnej, wywołanej tym wirusem, a także podjęte przez Rzeczpospolitą Polskę działania mające zapobiegać i przeciwdziałać rozwojowi epidemii tj. odwołanie wszelkich imprez masowych oraz zamknięcie placówek oświatowych, zakazy zgromadzeń – w trosce o zdrowie oraz życie mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej – Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie prawo ustalenia terminu i miejsca zebrania po ustaniu pandemii. Ostateczny termin i miejsce zebrania zostanie podany w terminie ustawowym na siedem dni przed zebraniem.