Prosimy nie wyrzucać resztek jedzenia na terenie osiedla

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców,

aby nie wyrzucać resztek jedzenia na terenie osiedla.

Takie postępowanie prowadzi do zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego, gdyż wyrzucany pokarm jest pożywieniem przede wszystkim dla szczurów, lisów, dzików i innych dzikich zwierząt, które w konsekwencji gromadzą się na terenie i stają się plagą osiedla. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo oraz tereny wokół budynku ze względów estetycznych. Postępujmy zgodnie z kulturą zamieszkiwania.

Maszynowe mycie hal garażowych 19.04.-18.05.2021

Informujemy że w dniach 19.04. – 18.05.2021 r. odbędzie się maszynowe mycie hal garażowych. Prosimy Państwa o udostępnienie miejsc postojowych w godzinach 9:00- 13:00.

W związku z powyższym prosimy o wyprowadzenie pojazdów oraz uprzątnięcie kartonów, opakowań plastikowych, butelek po płynach oraz innych przedmiotów, które utrudniają dostęp do miejsc postojowych oraz zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. W przypadku nie usunięcia przedmiotów miejsce nie zostanie umyte.
Po raz kolejny wzywamy do posprzątania miejsc postojowych oraz usunięcia rzeczy i przedmiotów łatwopalnych.

Mycie hal garażowych odbędzie się według następującego harmonogramu:

Sieczna 72B – 19.04.2021 r.

Sieczna 72A – 20.04.2021 r.

Sieczna 72 – 21.04.2021 r.

Sieczna 70A – 22.04.2021 r.

Sieczna 70 – 23.04.2021 r.

Sieczna 71 – 26.04.2021 r.

Sieczna 71A – 27.04.2021 r.

Sieczna 69 – 28.04.2021 r.

Sieczna 69A – 29.04.2021 r.

Podłużna 36B – 30.04.2021 r.

Podłużna 36A – 04.05.2021 r.

Podłużna 36 – 05.05.2021 r.

Podłużna 45 – 06.05.2021 r.

Podłużna 45A – 07.05.2021 r.

Podłużna 32 – 10.05.2021 r.

Podłużna 32A – 11.05.2021 r.

Podłużna 34 – 12.05.2021 r.

Podłużna 34A – 13.05.2021 r.

Podłużna 32B – 14.05.2021 r.

Sieczna 67A – 17.05.2021 r.

Sieczna 67 – 18.05.2021 r.

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo,

Z okazji Świąt Wielkanocnych w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Lewandów Park II” oraz spółki Lux Dom przesyłamy Państwu serdeczne życzenia świąteczne:

Świąt prawdziwie Wielkanocnych

z jajkiem, słońcem

i Dyngusem roześmianym,

z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją…

a przy stole niech zasiądą Przyjaciele,

których miłość, dobroć, radość

pozostaną z Państwem

na dni wiele i tygodni…

1 2 3 14 Starsze