Zasady działania podzielnika kosztów M8 Minol Zenner

W nawiązaniu do realizowanej aktualnie wymiany podzielników ciepła Minol Zenner w Państwa lokalach, zamieszczamy materiały opisowe, jak i techniczne dla Podzielnika M8 Radio Minol.

Otrzymujemy od Państwa zapytania dotyczące szybkości naliczania jednostek. W pliku „Zasady działania Podzielnik M8 Radio”   znajdziecie Państwo opis działania montowanych podzielników.

Jako załączniki zamieszczamy również warunki gwarancji oraz ulotkę dla lokatora wraz z kartą katalogową podzielnika – dla właścicieli zainteresowanych szczegółami technicznymi w większym zakresie.

Kwestia naliczania jednostek na podzielniku – jeżeli grzejnik jest wyłączony – to zapewne kwestia zwiększonej czułości podzielnika. Również należy zauważyć, iż grzejniki mają głowice termostatyczne uruchamiające grzejnik, jeżeli temperatura wokół nich spada poniżej 16C i tutaj następuje krótkie – może nawet niewyczuwalne – uruchomienie grzejnika. Co w konsekwencji, powoduje reakcję podzielnika i naliczenie jednostek. Zwiększona czułość podzielnika wynika z faktu, iż wielu klientów miało bardzo duży problem z tzw. zerowymi wskazaniami podzielników. Powodowało to rozliczenia, które dawały zbyt duże zwroty dla poszczególnych mieszkań korzystających z ciepła w sposób minimalny (nie rejestrowane przez podzielniki) – dlatego obecnie ta czułość jest zwiększona.

Zamieszczamy również „Cennik usług serwisowych” firmy Minol Zenner, ponieważ Państwo jesteście zainteresowani wykonaniem usług dodatkowych w lokalach. Koszt takich usług ponosi właściciel lokalu.

Przegląd elektryczny 5-letni w lokalach mieszkalnych

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 25 stycznia br. rozpoczynamy obowiązkowy 5-letni przegląd elektryczny w lokalach.

Prace przeprowadzi firma SANITAL Piotr Stefańczuk, tel. 608-159-802. Przegląd odbędzie się w obecności pełnoletniego użytkownika lokalu, który na stosownym arkuszu potwierdzi jego wykonanie.

Prosimy mieszkańców budynku o udostępnienie lokali z dostępem do gniazdek elektrycznych i tablicy bezpiecznikowej. W trakcie pomiarów zostanie wyłączone zasilanie energii elektrycznej.

Harmonogram przeglądu zamieszczamy w załączeniu. Podajemy Państwu I-szy termin przeglądu. Będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem ogłoszeń na poszczególnych budynkach.

Wymiana podzielników ciepła – Minol Zenner – Lewandów Park II

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od dnia 20 stycznia br. rozpoczynamy 10-letnią wymianę podzielników ciepła w lokalach.

Prace przeprowadzi firma Minol ZENNER sp. z o. o., prowadząca obsługę w zakresie indywidualnego rozliczania zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach. Odczyt podzielników odbędzie się w obecności pełnoletniego użytkownika lokalu, który na stosownym arkuszu potwierdzi jego wykonanie.

Prosimy mieszkańców budynku o udostępnienie swych mieszkań w podanym terminie oraz o usunięcie zabudowań i innych przeszkód blokujących dostęp do grzejników, co umożliwi sprawne przeprowadzenie prac.

Harmonogram wymiany zamieszczamy w załączeniu.

Podajemy Państwu I-szy termin wymiany podzielników. Planowane są trzy terminy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem ogłoszeń na poszczególnych budynkach.

1 2 3 13 Starsze