Komunikat RODO Prezydenta m.st. Warszawy – naruszenie danych osobowych

w dniu 22 czerwca 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy  powiadomił  na stronie https://warszawa19115.pl/-/komunikat-rodo-naruszenie-danych-osobowych o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, które polegało na udostępnieniu przez Urząd m.st. Warszawy osobom nieuprawnionym numerów ksiąg wieczystych, zawartych w rejestrach cen nieruchomości. W załączniku przekazujemy treść komunikatu Prezydenta m.st. Warszawy wraz ze spisem nieruchomości których numery ksiąg wieczystych zostały ujawnione. Udostępnienie numerów ksiąg wieczystych dotyczyło m.in. nieruchomości przy ul. Kartograficznej 88A oraz ul. Podłużnej 36B w Warszawie, natomiast numery ksiąg pozostałych nieruchomości WM Lewandów Park II nie zostały ujawnione. Kierując się dobrem wszystkich członków Wspólnoty przekazujemy informację wszystkim właścicielom. W razie pytań prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy, którego dane kontaktowe podane  są w komunikacie Prezydenta m.st. Warszawy.

Przegląd kominiarski i gazowy w lokalach

Rozpoczynamy wykonanie corocznego obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych oraz przeglądu szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zgodnie z podanym harmonogramem.

Przegląd jest konieczny w celu ewentualnego wykrycia wszelkich nieszczelności i nieprawidłowości w działaniu wentylacji.

Przegląd wykonuje firma INOVATECH.

Obowiązek wykonania przeglądu określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. ustaw nr 89, poz. 414) – Utrzymanie obiektów budowlanych.

Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają: Ustawa z dnia 24.06.1994r o własności lokali (Dz. Ustaw. Nr 85 poz.338, art.13 ust.2) – Prawa i obowiązki właścicieli lokali.

Odpowiedzialność karną za łamanie przepisów Prawa budowlanego określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ustaw nr 89, poz. 414, art. 90-94, rozd.9) – Przepisy karne.

W przypadku nieudostępnienia lokalu po wyznaczeniu dwóch terminów przeglądu, właściciel zobowiązany jest do wykonania przeglądu na własny koszt i dostarczenia opinii przeglądu kominowego do administratora budynku.

III termin wymiany podzielników ciepła Minol Zenner

W dniach 10-15.05.br. przeprowadzone będą ODCZYTY I WYMIANA PODZIELNIKÓW CIEPŁA.
III termin dotyczy wyłącznie lokali, w których dotychczas nie były wymienione podzielniki ciepła. Telefon do serwisanta: 691-672-554
Prace przeprowadzi firma Minol ZENNER sp. z o. o., prowadząca obsługę w zakresie indywidualnego rozliczania zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach. Odczyt podzielników odbędzie się w obecności pełnoletniego użytkownika lokalu, który na stosownym arkuszu potwierdzi jego wykonanie.
Prosimy mieszkańców budynku o udostępnienie swych mieszkań w podanym terminie oraz o usunięcie zabudowań i innych przeszkód blokujących dostęp do grzejników, co umożliwi sprawne przeprowadzenie prac.

Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 86B III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 86C III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 88 III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 88A III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 88B III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 88C III termin Pobierz: Ogloszenia Katrograficzna 77 III termin Pobierz: Ogloszenia Katrograficzna 77A III termin Pobierz: Ogloszenia Katrograficzna 77B III termin Pobierz: Ogloszenia Katrograficzna 81 III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 32 III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 32A III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 32B III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 34A III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 36A III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 36B III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 45 III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 45A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 67 III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 67A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 69 III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 69A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 70 III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 70A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 71 III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 72A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 72B III termin Pobierz: Harmonogram Lewandów II_ III termin
1 2 3 16 Starsze