Przegląd kominiarski i gazowy w lokalach

Rozpoczynamy wykonanie corocznego obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych oraz przeglądu szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zgodnie z podanym harmonogramem.

Przegląd jest konieczny w celu ewentualnego wykrycia wszelkich nieszczelności i nieprawidłowości w działaniu wentylacji.

Przegląd wykonuje firma INOVATECH.

Obowiązek wykonania przeglądu określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. ustaw nr 89, poz. 414) – Utrzymanie obiektów budowlanych.

Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają: Ustawa z dnia 24.06.1994r o własności lokali (Dz. Ustaw. Nr 85 poz.338, art.13 ust.2) – Prawa i obowiązki właścicieli lokali.

Odpowiedzialność karną za łamanie przepisów Prawa budowlanego określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ustaw nr 89, poz. 414, art. 90-94, rozd.9) – Przepisy karne.

W przypadku nieudostępnienia lokalu po wyznaczeniu dwóch terminów przeglądu, właściciel zobowiązany jest do wykonania przeglądu na własny koszt i dostarczenia opinii przeglądu kominowego do administratora budynku.

III termin wymiany podzielników ciepła Minol Zenner

W dniach 10-15.05.br. przeprowadzone będą ODCZYTY I WYMIANA PODZIELNIKÓW CIEPŁA.
III termin dotyczy wyłącznie lokali, w których dotychczas nie były wymienione podzielniki ciepła. Telefon do serwisanta: 691-672-554
Prace przeprowadzi firma Minol ZENNER sp. z o. o., prowadząca obsługę w zakresie indywidualnego rozliczania zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach. Odczyt podzielników odbędzie się w obecności pełnoletniego użytkownika lokalu, który na stosownym arkuszu potwierdzi jego wykonanie.
Prosimy mieszkańców budynku o udostępnienie swych mieszkań w podanym terminie oraz o usunięcie zabudowań i innych przeszkód blokujących dostęp do grzejników, co umożliwi sprawne przeprowadzenie prac.

Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 86B III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 86C III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 88 III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 88A III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 88B III termin Pobierz: Ogloszenia Kartograficzna 88C III termin Pobierz: Ogloszenia Katrograficzna 77 III termin Pobierz: Ogloszenia Katrograficzna 77A III termin Pobierz: Ogloszenia Katrograficzna 77B III termin Pobierz: Ogloszenia Katrograficzna 81 III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 32 III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 32A III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 32B III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 34A III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 36A III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 36B III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 45 III termin Pobierz: Ogloszenia Podłużna 45A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 67 III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 67A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 69 III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 69A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 70 III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 70A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 71 III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 72A III termin Pobierz: Ogloszenia Sieczna 72B III termin Pobierz: Harmonogram Lewandów II_ III termin

Petycja w sprawie przekazania działki przy ul. Kartograficznej pod szkołę podstawową oraz teren sportowo-rekreacyjny z parkiem

Zachęcamy Państwa do złożenia podpisu pod petycją w sprawie przekazania przez m. st. Warszawa – Białołęka części działki pod szkołę podstawową oraz teren sportowo-rekreacyjny z parkiem. Pomysłodawcą petycji jest Pan Sebastian Gut. Składając podpis, uprawniacie Państwo Pana Sebastiana  do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.

Link do petycji:

www.parklewandowski.pl

1 2 3 16 Starsze