Dane kontaktowe do właścicieli mieszkań we Wspólnocie

25 marca 2020 Zawiadomienia ogólne

W związku z faktem, iż dotychczas J.W. Construction nie przekazał bazy właścicieli zawierającej dane kontaktowe, czyli adresy do korespondencji, telefony i maile – niezbędne do prowadzenia działań zarządczych oraz utworzenia dla Państwa indywidualnych dostępów do E-kartoteki – uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego druku i przekazanie do administracji osiedla przy ul. Podłużnej 32B lok. 1,  bądź na adres mailowy: o.ratowska@lux-dom.pl. Wypełniony druk możecie Państwo również wrzucić do skrzynki na zwroty w swoim budynku (administracja osiedla odbiera korespondencję z tych skrzynek), bądź tez wrzucić do skrzynek administracyjnych przy posterunkach ochrony (wjazd od strony ul. Kartograficznej i wjazd od strony Żabki).