Zarząd

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w myśl art. 21 Ustawy o Własności Lokali kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. (Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, Dz. U. Nr 85, z późn. zm.)

Z dniem 1 lutego 2020 roku decyzją właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej LEWANDÓW PARK II został zmieniony sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólna z zarządu powierzonego sprawowanego przez Dewelopera – spółkę J.W. Construction Holding S.A.  na zarząd właścicielski. Na mocy Uchwały nr 4/2019 z dnia 24 października 2019 roku Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany jest w trybie art. 20 Ustawy o własności lokali.

Obecnie funkcję Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej LEWANDÓW PARK II sprawują:

  • Pani Anna Miesztalska
  • Pan Andrzej Bujanowski
  • Pan Tomasz Lewandowski

Zarząd pełni dyżur w biurze administracji w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00

Kontakt do Zarządu Wspólnoty :

lewandow.park2@tlen.pl