II ostatni termin – przeglądu kominiarsko-gazowy w lokalach 2024


Szanowni Państwo,

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie ww. ustawy przepisów wykonawczych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne odbędzie się okresowa kontrola przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zgodnie z poniższym wykazem:

6.05.2024r (Poniedziałek) godz. 10:00-12:00 Budynki przy ul. Kartograficznej 77,77A,77B,81,86,86A, 86B,86C,88,88A,88B,88C

7.05.2024r (Wtorek) godz. 10:00-12:00 Budynki przy ul.  Siecznej 67,67A,69,69A,70,70A,71,71A,72,72A,72B, Podłużnej 36B 

8.05.2024r (Środa) godz. 10:00-12:00 Budynki przy ul. Podłużnej 32,32A,32B,34,34A,36,36A,45,45A

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie dostępu do lokali w trakcie trwania przeglądu.  

Kontrola będzie wykonywana przez: Firmę Kom-Inst Plus

tel. 732-696-358 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

UWAGI:                   

  1. Warunkiem wykonania kontroli w pełnym zakresie jest zapewnienie dostępu do wszystkich przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych.
  2. W przypadku nieudostępnienia lokalu po wyznaczeniu dwóch terminów przeglądu, właściciel zobowiązany jest do wykonania przeglądu na własny koszt i dostarczenia opinii przeglądu kominowego do administratora budynku.
  3. Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają: Ustawa z dnia 24.06.1994r o własności lokali (Dz. Ustaw. Nr 85 poz.338, art.13 ust.2) -Prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz Ustawa o najmie lokali mieszkalnych w rozdziale Ogólne zasady najmu.
  4. Obowiązek wykonania przeglądu określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. ustaw nr 89, poz. 414) – Utrzymanie obiektów budowlanych.


I termin – przegląd kominiarsko-gazowy

Szanowni Państwo,

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie ww. ustawy przepisów wykonawczych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne odbędzie się okresowa kontrola przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zgodnie z poniższym wykazem:

22.04.2024r. (Poniedziałek) godz 17:00-20:00 Budynki przy ul. Kartograficznej 86A, 86B, 86C, 88A, 88B, 88C 

23.04.2024r. (Wtorek) godz 17:00-20:00 Budynki przy ul. Kartograficznej 77, 77A, 77B, 81, 86, 88

24.04.2024r. (Środa) godz 17:00-20:00 Budynki przy ul. Siecznej 70, 70A, 71, 72, 72A, 72B

25.04.2024r. (Czwartek) godz 17:00-20:00 Budynki przy ul. Siecznej 67, 67A, 69, 69A, 71A i ul. Podłużnej 36B

26.04.2024r. (Piątek) godz 17:00-20:00 Budynki przy ul. Podłużnej 32A, 32B, 34, 34A, 36, 36A

29.04.2024r. (Poniedziałek) godz 17:00-20:00 Budynki przy ul. Podłużnej 32, 45,45A

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie dostępu do lokali w trakcie trwania przeglądu.

Kontrola będzie wykonywana przez: Firmę Kom-Inst Plus

tel. 732-696-358 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

UWAGI:                   

  1. Warunkiem wykonania kontroli w pełnym zakresie jest zapewnienie dostępu do wszystkich przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych.
  2. W przypadku nieudostępnienia lokalu po wyznaczeniu dwóch terminów przeglądu, właściciel zobowiązany jest do wykonania przeglądu na własny koszt i dostarczenia opinii przeglądu kominowego do administratora budynku.
    Drugi termin będzie odbędzie się w godzinach 10-12. 
  3. Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają: Ustawa z dnia 24.06.1994r o własności lokali (Dz. Ustaw. Nr 85 poz.338, art.13 ust.2) -Prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz Ustawa o najmie lokali mieszkalnych w rozdziale Ogólne zasady najmu.
  4. Obowiązek wykonania przeglądu określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. ustaw nr 89, poz. 414) – Utrzymanie obiektów budowlanych.
1 2 3 5 Starsze