Przegląd kominiarsko – gazowy I termin 2023r.

28 kwietnia 2023 Zawiadomienia ogólne

Szanowni Państwo,

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie ww. ustawy przepisów wykonawczych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne odbędzie się okresowa kontrola przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zgodnie z poniższym wykazem:

15.05.2023r. (Poniedziałek) godz 16:00-19:30  Budynki przy Kartograficzna  86, 86A, 86B, 86C, 88, 88A, 88B, 88C 

16.05.2023r. (Wtorek) godz 16:00-19:30  Budynki przy Kartograficzna  77, 77A, 77B, 81 i Sieczna 70, 70A, 72A, 72B

17.05.2023r. (Środa) godz 16:00-19:30  Budynki przy Sieczna 67, 67A, 69, 69A,  71, 71A, 72 i Podłużna 36B

18.05.2023r. (Czwartek) godz 16:00-19:30  Budynki przy  Podłużna 32, 32A, 32B, 34, 34A, 36,  36A, 45, 45A

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie dostępu do lokali w trakcie trwania przeglądu.

Kontrola będzie wykonywana przez:
Przedsiębiorstwo Usługowe Paweł Przybysz (tel. 720-785-587)

UWAGI:                   

  1. Warunkiem wykonania kontroli w pełnym zakresie jest zapewnienie dostępu do wszystkich przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowych.
  2. W przypadku nieudostępnienia lokalu po wyznaczeniu trzech terminów przeglądu, właściciel zobowiązany jest do wykonania przeglądu na własny koszt i dostarczenia opinii przeglądu kominowego do administratora budynku.
  3. Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają: Ustawa z dnia 24.06.1994r o własności lokali (Dz. Ustaw. Nr 85 poz.338, art.13 ust.2) -Prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz Ustawa o najmie lokali mieszkalnych w rozdziale Ogólne zasady najmu.
  4. Obowiązek wykonania przeglądu określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. ustaw nr 89, poz. 414) – Utrzymanie obiektów budowlanych.