Strona www.e-kartoteka.pl dla właścicieli

3 lutego 2020 Zawiadomienia ogólne

Spółka J.W. Construction (JWC) z dniem 3 lutego 2020 przekazała nowej administracji osiedla – firmie Lux Dom sp. z o.o., część dokumentacji Wspólnoty. W materiałach przekazanych znalazły się dokumentacja techniczna (bez planów architektonicznych budynków), uchwały Wspólnoty oraz protokoły z zebrań Wspólnoty oraz umowy, jakie zawarła Wspólnota z wykonawcami. Dokumentacja księgowa nadal znajduje się w posiadaniu JWC. Nie przekazano również bazy właścicieli wraz z kontaktami (telefony, maile). Dlatego Lux Dom sporządza od podstaw bazę właścicieli w oparciu o otrzymane cząstkowe dokumenty. Z tego względu stronę www.e-kartoteka.pl uruchomimy dla Państwa w późniejszym terminie. Każdy właściciel otrzyma indywidualny login i hasło dostępu. Po zalogowaniu na konto indywidualne właściciela – będziecie Państwo mogli sprawdzić stan konta, wykaz należności oraz rozliczenie mediów dla własnego lokalu. Jednocześnie wyjaśniamy, iż rozliczenie mediów za II półrocze 2019 r. przygotowuje J.W. Construction. Wysokość zaliczek na poczet zarządzania nieruchomością wspólną, a także konto bankowe do wpłat należności pozostają bez zmian.