Oświadczenie RODO członka Wspólnoty Mieszkaniowej

25 lutego 2020 Zawiadomienia ogólne

Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie Oświadczenia RODO i przekazanie go do administracji osiedla przy ul. Podłużnej 32B lok. 1, bądź przesłanie zeskanowanego Oświadczenia na adres mailowy: o.ratowska@lux-dom.pl. Składając niniejsze Oświadczenie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora czyli jest Wspólnotę Mieszkaniową – w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO oraz w oparciu o Ustawę o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z póz.zm.).