Zmiana opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych

Decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. (UCHWAŁA NR XXV/728/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 stycznia 2020 r.). Obowiązuje nowy system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych zobowiązani są do segregacji odpadów.  Za posegregowane odpady stawka będzie wynosić  65 zł / miesięcznie od lokalu (niezależnie od jego wielkości oraz ilości osób zamieszkujących). W przypadku braku segregacji odpadów będzie miasto będzie naliczać karę w wysokości dwukrotności stawki podstawowej tj. 130zł / miesięcznie od lokalu.

W przypadku, gdy lokal nie jest zamieszkały – ważne jest, aby właściciel lokalu złożył stosowne oświadczenie o niezamieszkiwaniu lokalu, równocześnie, iż w lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Złożone oświadczenie jest podstawą do nienaliczania opłaty za odbiór śmieci.