Telefony alarmowe

Straż Miejska /  986

Pogotowie gazowe /  992

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne /  994