Komunikat RODO Prezydenta m.st. Warszawy – naruszenie danych osobowych

1 lipca 2021 Zawiadomienia ogólne

w dniu 22 czerwca 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy  powiadomił  na stronie https://warszawa19115.pl/-/komunikat-rodo-naruszenie-danych-osobowych o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, które polegało na udostępnieniu przez Urząd m.st. Warszawy osobom nieuprawnionym numerów ksiąg wieczystych, zawartych w rejestrach cen nieruchomości. W załączniku przekazujemy treść komunikatu Prezydenta m.st. Warszawy wraz ze spisem nieruchomości których numery ksiąg wieczystych zostały ujawnione. Udostępnienie numerów ksiąg wieczystych dotyczyło m.in. nieruchomości przy ul. Kartograficznej 88A oraz ul. Podłużnej 36B w Warszawie, natomiast numery ksiąg pozostałych nieruchomości WM Lewandów Park II nie zostały ujawnione. Kierując się dobrem wszystkich członków Wspólnoty przekazujemy informację wszystkim właścicielom. W razie pytań prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy, którego dane kontaktowe podane  są w komunikacie Prezydenta m.st. Warszawy.