Przegląd kominiarski i gazowy w lokalach

10 maja 2021 Zawiadomienia ogólne

Rozpoczynamy wykonanie corocznego obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych oraz przeglądu szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych zgodnie z podanym harmonogramem.

Przegląd jest konieczny w celu ewentualnego wykrycia wszelkich nieszczelności i nieprawidłowości w działaniu wentylacji.

Przegląd wykonuje firma INOVATECH.

Obowiązek wykonania przeglądu określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. ustaw nr 89, poz. 414) – Utrzymanie obiektów budowlanych.

Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają: Ustawa z dnia 24.06.1994r o własności lokali (Dz. Ustaw. Nr 85 poz.338, art.13 ust.2) – Prawa i obowiązki właścicieli lokali.

Odpowiedzialność karną za łamanie przepisów Prawa budowlanego określa: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ustaw nr 89, poz. 414, art. 90-94, rozd.9) – Przepisy karne.

W przypadku nieudostępnienia lokalu po wyznaczeniu dwóch terminów przeglądu, właściciel zobowiązany jest do wykonania przeglądu na własny koszt i dostarczenia opinii przeglądu kominowego do administratora budynku.