Roczne materiały Wspólnoty Lewandów Park II – 2021

31 marca 2021 Zawiadomienia ogólne

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy Państwu roczne materiały Wspólnoty Lewandów Park II, które zawierają:

  • Sprawozdanie Zarządu za rok 2020,
  • Plan Gospodarczy na rok 2021,
  • Projekty uchwał,
  • Kartę do głosowania,
  • Pełnomocnictwo.

Dokumenty zostały Państwu przekazane do skrzynek pocztowych na osiedlu Lewandów. Właściciele, którzy podali adres korespondencyjny do kontaktu, otrzymają dokumenty drogą pocztową. Dodatkowo, w dniu dzisiejszym przekazaliśmy Państwu materiały w formie elektronicznej na podane adresy mailowe.