Instrukcja użycia pilota do szlabanu

15 października 2020 Zawiadomienia ogólne

Szanowni Państwo,

W związku modernizacją kontroli dostępu na teren osiedla Lewandów Park II zostały przeprogramowane piloty.

Przedstawiamy sposób ich użycia – na rysunku w załączeniu.

W każdej klatce schodowej na tablicy ogłoszeń znajduje się instrukcja użycia pilota.