Otwarcie zjazdu linowego dla dzieci

14 września 2020 Zawiadomienia ogólne

W piątek 11.09. uruchomiony został zjazd linowy dla dzieci – „tyrolka” – na terenie rekreacyjnym przy boisku. Tyrolka posiada certyfikat jakości PN. Zapraszamy dzieci do zabawy.

Prosimy nie wyprowadzać psów na teren zjazdu linowego.