Lewandów Park II – prawidłowe rozliczenie Minol Zenner – wyższy koszt gazu umowa J.W. Construction

12 sierpnia 2020 Zawiadomienia ogólne

W związku z częstymi pytaniami w sprawie wysokich kosztów związanych z rozliczeniem centralnego ogrzewania za rok 2019, wyjaśniamy że rozliczenie zostało wykonane prawidłowo przez firmę Minnol Zenner.

Zarząd Wspólnoty dokonał analizy zapłaconych faktur za gaz w roku 2019, jak również kosztów jakie zostały przesłane przez poprzedni Zarząd firmę J.W. Construction do firmy Minnol Zenner.

Po analizie stwierdzono, że w roku 2018 została podpisana przez J.W. Construction niekorzystna umowa na sprzedaż gazu na lata 2019 – 2020. Cena gazu wynosi 154,16 zł brutto za MWh. Powyższa cena przekłada się na koszty jakie ponoszą Właściciele za zużyty gaz.

Poprzednia umowa, która obowiązywała do października 2018 roku, gwarantowała wspólnocie zakup gazu w cenie 108,24 zł brutto za MWh. Umowa wygasła i została podpisana nowa umowa z obecnym dostawcą.

Obecny Zarząd Wspólnoty podjął próbę renegocjowania obecnej stawki. Udało się wynegocjować nową stawkę zakupu gazu, ale dopiero od stycznia 2021 roku. Nowa stawka zakłada zakup gazu w cenie 98,26 zł brutto za MWh. Powyższe spowoduje spadek ceny zakupu gazu o 55,90 zł brutto za MWh.

W związku z powyższym rozliczenie mediów za rok 2019 zostało wykonane poprawnie przez firmę Minol Zenner a większe koszty wynikają z wyższej stawki zakupu gazu.