Rozliczenie C.O. za rok 2019 – w fazie korekty przez J.W.Construction

16 czerwca 2020 Zawiadomienia ogólne

Poprzedni zarządca osiedla – firma J.W. Construction przygotowuje rozliczenie centralnego ogrzewania za rok ubiegły na podstawie odczytów liczników wykonanych przez firmę Minol Zenner. Nie otrzymaliśmy konkretnego terminu, kiedy rozliczenie zostanie wykonane. Na bieżąco monitorujemy sytuację – rozliczenie przekażemy Państwu niezwłocznie, gdy otrzymamy od firmy J.W. Construction. Spodziewamy się dosłownie na dniach przekazania.