Odbiór odpadów komunalnych przez firmę Partner Apelski

5 czerwca 2020 Zawiadomienia ogólne

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu osiedla Lewandów Park II zajmuje się firma Partner Apelski sp. z o.o. – wybrana w wyniku przetargu przez UMW Dzielnica Białołęka. Firma nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków: kontenery dostarczone na osiedle są uszkodzone i niejednokrotnie zniszczone, firma nie zapewnia prawidłowo oznakowanych kontenerów do segregacji odpadów, śmieci nie są odbierane regularnie, firma nie przestrzega wyznaczonego harmonogramu odbioru odpadów. Na bieżąco monitorujemy sytuację i każdorazowo przesyłamy zgłoszenia na wskazany adres mailowy: kontakt@um.warszawa.pl za pośrednictwem strony: https://warszawa19115.pl/