Modernizacja placów zabaw

3 czerwca 2020 Zawiadomienia ogólne

W ostatnim tygodniu maja rozpoczęły się prace remontowe na wszystkich placach zabaw na terenie osiedla. Prace rozpoczęliśmy od demontażu starych zniszczonych zabawek. Na ich miejsce postawione zostaną nowe zabawki, a każdy plac zabaw będzie miał nowe ogrodzenie. Wybrane zostały zróżnicowane zabawki dostosowane do wieku dzieci i ich umiejętności fizycznych. Wszystkie zabawki posiadać będą atesty i certyfikaty zgodne z europejską Normą PN-EN 1176. Szacowany termin zakończenia prac: do dnia 30.06.br.