Zmiana organizacji wjazdu na teren osiedla od dnia 1 czerwca 2020 roku

27 maja 2020 Zawiadomienia ogólne

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku obowiązywać będą nowe zasady wjazdu na teren osiedla Lewandów Park II:

  1. Wjazd od ul. Lewandów (Żabka) będzie tylko dla mieszkańców posiadających piloty dostępu.
  2. Wjazd od ul. Kartograficznej będzie dostępny zarówno dla mieszkańców posiadających piloty dostępu, jak również dla Gości, Poczty, Dostawców i Służb.

Piloty dostępu można nabyć w administracji osiedla. Koszt pilota wynosi 75 zł. Możliwość zakupu nowego pilota jest dla osób zainteresowanych dodatkowym pilotem oraz dla osób, które dotychczas nie korzystały z pilota w ogóle. Obecne piloty będą aktywne.

W administracji osiedla można nabyć również pestkę dostępu do klatki schodowej – koszt 7 zł.


Na terenie osiedla nie ma miejsc ogólnodostępnych dla gości – wszystkie miejsca są prywatne. Obowiązuje zakaz parkowania poza wyznaczonymi miejscami. Goście wjeżdżający na teren osiedla otrzymują od ochrony osiedla „Przepustkę”, którą powinni umieścić za szybą samochodu w widocznym miejscu. Na „Przepustce” należy wpisać numer telefonu kontaktowego do właściciela pojazdu.
Docelowo planowane jest zachowanie wyłącznie jednego posterunku dla ochrony – ul. Kartograficzna – posterunek będzie obsługiwać wszystkie wjeżdżające pojazdy (w tym pojazdy Gości, Dostawców i Służb). Natomiast wejście od strony ul. Lewandów będzie odbywać się wyłącznie za pomocą pestki bądź kodu dostępu, wjazd samochodów z użyciem pilota dostępu. Planujemy również wygospodarowanie parkingu dla gości – sprawdzamy możliwości techniczne i prawne. Jeśli uzyskamy pozytywną rekomendację, przedstawimy Państwu stosowną uchwałę do głosowania w tym zakresie.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności – szlabany zamykają się po każdym pojeździe. Za uszkodzenie szlabanu ponosi odpowiedzialność kierowca.